TYP     Kompleks Wielofunkcyjny DATA 2006
LOKALIZACJA     Tychy, Polska TEMAT Zagospodarowanie terenu
byłych Browarów Obywatelskich
INWESTOR     prywatny ZESPÓŁ Adam Zwierzyński
NAGRODA     I MIEJSCE

TRZY PASY

Nowe kierunki rozwoju i koncepcja zagospodarowania kompleksu budynków Browaru Obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Województwa Śląskiego w mieście Tychy przy ul. Browarowej 7.

GENEZA - wstęp historyczny W 1897 roku w okolicach dworca kolejowego w TYCHACH powstał Browar Obywatelski, tworząc konkurencję dla istniejącego już Browaru Książęcego. W okresie międzywojennym Browar produkował 40 do 50 tysięcy hl piwa rocznie. W czasie działań wojennych drugiej wojny światowej browar i słodownia nie uległy zniszczeniu, toteż produkcje uruchomiono ponownie w 1945 roku. Swoją funkcję Browar Obywatelski spełniał przez 101 lat do roku 1998.
Dziś teren ten przeznaczony jest do wtórnego zagospodarowania.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE - STRATEGIA
Redefiniowanie obszaru historycznej zabudowy browaru obywatelskiego ma na celu zachowanie i „oczyszczenie” zastanego układu przy jednoczesnej implikacji nowych atrakcyjnych społecznie i ekonomicznie funkcji.
Podstawą projektu stał się układ trzech pasów wynikający z istniejącego zapisu urbanistycznego, a także z podziału terenu na trzy podstawowe grupy funkcjonalne > praca, kultura, sport i rekreacja.
Wyznaczone zespoły grupujące funkcje o podobnym znaczeniu uzupełnione zostały funkcjami towarzyszącymi, wspólnie tworząc podwaliny nowego zagospodarowania terenu. Całość scalona została placami i komunikacją pieszą; komunikacja kołowa zakończona została dwoma parkingami podziemnymi - wjazd na teren kompleksu jest dostępny tylko dla pojazdów uprzywilejowanych poprzez trakty pieszo-jezdne.

Forma
Artykulacja formalna adaptowanych budynków skupia się na wydobyciu wysokiej jakości zastanej architektury oraz na miejscowym akcentowaniu płaszczyznami pojawiających się nowych funkcji.
Uzyskany efekt jest hybrydą konceptualnej, nowoczesnej rzeczywistości współczesnej z historyczną formą starej architektury przemysłowej.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.