TYP     urbanistyka DATA 2012
LOKALIZACJA     Wasilków, Polska TEMAT Koncepcja przestrzenna bulwaru
INWESTOR     miasto Wasilków ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska
NAGRODA     II MIEJSCE

Bulwar nad rzeką Supraśl

Koncepcja programowo- przestrzenna bulwaru nad rzeką Supraśl pomiędzy ujściem rzeki Czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce.

GENEZA - wstęp
Naturalny krajobraz, flora oraz fauna doliny rzeki Supraśl stanowią niepodważalną wartość obszaru opracowania. Projekt nowego zagospodarowania zalewu oraz części brzegów rzeki ma na celu utrzymanie i emancypację charakterystyki topograficznej i przyrodniczej tego miejsca, zapewniając jednocześnie możliwość penetracji naturalnego środowiska oraz głębokiego doznania natury przez ludzi zamieszkujących bezpośrednie otoczenie jak i przyjezdnych.

Koncepcja zagospodarowania
W ramach stref wyznaczonych do zagospodarowania planuje się stworzenie bulwaru oraz parku a także miejsc dedykowanych funkcjom i aktywnością ludzkim: strefy rekreacji i wypoczynku, kulturalne, edukacyjne oraz w pewnym wąskim zakresie – konsumpcyjne. Planuje się również wzmocnienie i rozbudowanie założenia wypoczynkowego z kąpieliskiem w rejonie zalewu. Kompozycja obszaru opracowania bazuje na kręgosłupie jakim jest rzeka. Wzdłuż wody płynnie wiją się - łącznie i rozłącznie, trakty komunikacji pieszej i rowerowej – opasają zalew i zarysowują podziały przestrzenne szerokiego południowego brzegu rzeki Supraśl. Projektowane założenie można podzielić na kilka podstawowych grup, połączonych komunikacją: Trakt pieszy o szerokości umożliwiającej również dojazd w sytuacjach awaryjnych oraz ścieżkę rowerową. Obszar zalewu to koncepcje zagospodarowania przestrzeni skupiające się na letniej rekreacji i wykorzystaniu zalewu jako kąpieliska . Zlokalizowano tu: Plaże zielone i piaszczyste, liczne pomosty i przystanie umożliwiające cumowanie małych łódek i kajaków, naturalne zielone tereny rekreacyjne, boiska do siatkówki plażowej i badmintona a także obiekty kubaturowe (klub sportowy, pawilon restauracyjny i taras na wodzie, punkt gastronomiczny, toalety oraz magazyn kajaków i rowerów wodnych). Oprócz istniejącego na terenie zalewu basenu zlokalizowano również dodatkowy na przeciwległym brzegu. Wszystkie funkcje i strefy połączono bulwarem spacerowym i ścieżką rowerową. Obszar kąpieliska oddzielono od drogi białostockiej gęstym buforem z drzew liściastych i krzewów (uzupełniono istniejące nasadzenia w celu stworzenia zielonej ściany wydzielenia wizualnego i akustycznego).
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.