TYP     Dom podmiejski DATA projekt 2017, realizacja w toku
LOKALIZACJA     Gliwice, Polska TEMAT projekt domu jednorodzinnego
INWESTOR     prywatny ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska

DOM Z WIDOKIEM NA LASDom jest zlokalizowany pod lasem w obszarze podmiejskim Gliwic.
Z uwagi na wymiary działki budowlanej, która jest długa i wąska oraz inne uwarunkowania przestrzenne wynikające z kontekstu miejsca przyjęto liniowy układ domu o mocno ograniczonej szerokości traktu i ścianie północnej budynku maksymalnie przesuniętej do granicy działki. Dzięki temu w stopniu maksymalnym wykorzystujemy pas ogrodowy parceli w południowej – nasłonecznionej części.

Architektura obiektu jest zdecydowana, horyzontalna, minimalistyczna i modernistyczna. Dom jest komfortowy, przestrzenny, otwarty na ogród i atrakcje widokowe znajdujące się w bezpośrednim otoczeniu.

Budynek ma formę jednokondygnacyjnego modernistycznego pawilonu z silnie zaakcentowanymi poziomami – wysunięte gzymsy i balkon, oraz dużymi przeszkleniami od strony wschodniej, południowej i zachodniej.

Zaprojektowano prosty i czytelny układ funkcjonalny.
W rzucie poziomym domu wyraźnie wydzielono trzy pasy:
- pas pomieszczeń mieszkalnych (pierwszorzędnych)
- pas komunikacji
- pas pomieszczeń obsługowych (drugorzędnych)

Atrakcyjna widokowo ściana lasu znajduje się po stronie wjazdowej na teren parceli. Marzeniem klienta było zachowanie widoku z części dziennej domu w tym kierunku. Z uwagi na ten fakt jedyną częścią domu zlokalizowaną w przyziemiu jest garaż wraz z pomieszczeniami technicznymi. Dzięki temu części frontowa działki stanowi otwartą niezabudowaną przestrzeń a mieszkańcy domu mogą się cieszyć widokiem.
Przyjęty poziom posadowienia / poziom mieszkalny domu stanowi kompromis miedzy czynnikami częściowo zasygnalizowanymi powyżej. Chcieliśmy zachować widok na las, ale jednocześnie znaleźć się powyżej przechodniów lub powyżej „rzadko” przejeżdżających samochodów, chcieliśmy usunąć garaż z podjazdu, ale jednocześnie mieć do niego możliwie krótki i niezbyt stromy zjazd – stąd dom znajduje się powyżej terenu, a garaż nie całkiem pod ziemią.

Dom jest wąski, ale poczucie przestrzenności wnętrza jest wyraźne dzięki zastosowaniu dużych przeszkleń poprzez, które ogród i krajobraz zewnętrzny wdzierają się do wnętrza budynku.

Istotne dla przestrzeni domu jest ujednolicenie estetyki materiałów zastosowanych na zewnątrz jak i wewnątrz domu. Zasada ta jest konsekwencją przyjętych założeń projektowych i potęguje efekt przenikania się wnętrza i zewnętrza. Optycznie zatarta zostaje granica pomiędzy przestrzenią prywatną / półprywatną i publiczną.

Estetyka domu jest lapidarna w warstwie materiałowej i palecie kolorystycznej. Budynek jest zdominowany przez biel uzupełnioną wewnątrz jasnym fornirem drewnianym.MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.