TYP     Budynek Biurowy DATA 2020
LOKALIZACJA     Katowice, Polska TEMAT FAMUR - siedziba firmy
INWESTOR     FAMUR / TDJ ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński


FAMUR S.A. Projekt nowej siedziby firmy w Katowicach


Celem projektu jest stworzenie całkowicie nowego budynku biurowego w bezpośrednim sąsiedztwie hal przemysłowych stanowiących własność firmy.GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOMPOZYCJI

Układ przestrzenny kompozycji opiera się na trzech przesuniętych względem siebie prostopadłościennych bryłach. Powierzchnia każdego z trzech „kloców układanki” jest wykończona w oparciu o ten sam kod powtarzalnych pionowych elementów.
Lamele prefabrykowane tworzą skórę będąca opakowaniem fasad. Poprzez zmianę rytmu i gęstości podziałów oraz zmianę materiału, koloru i tekstury zyskujemy możliwość zróżnicowania względem siebie poszczególnych poziomów kompozycji zachowując jednocześnie spójność i integralność w ramach „całego zestawu”.PZT – plan zagospodarowania terenu.

Na działce zaprojektowano nowy układ komunikacji kołowej oraz pieszej uzupełnionej o strefy zieleni zorganizowanej, oraz place przed kubaturą obiektu biurowego.

Celem nowego zagospodarowania jest zapewnienie płynnej i funkcjonalnej obsługi Zakładu produkcyjnego oraz budynku biurowego, jaki będzie stanowił siedzibę firmy.

Działka będzie dostępna dla komunikacji kołowej i pieszej poprzez zjazd istniejący z drogi w ul. Kościuszki, a także drogą wewnętrzną, jaka zostanie wytyczona wzdłuż zachodniej granicy działki, wzdłuż linii kolejowej, która zapewni połączenie ul. Armii Krajowej.

Zgodnie z konsultacjami, jakie zostały przeprowadzone z członkami zarządu, dyrektorami oraz pracownikami wypracowano ostateczny układ komunikacyjny na terenie opracowania a także strefowanie przestrzeni.
W skutek procesu projektowego wyznaczono niezależne strefy Zakładu oraz obiektu biurowego a także parkingu dla pojazdów osobowych.
Budynek respektuje wytyczne urbanistyczne oraz nieprzekraczalną linię zabudowy, ale jednocześnie korzysta w stopniu maksymalnie możliwym z lokalizacji przy ruchliwej ulicy pozycjonując się odpowiednio blisko niej tak by stanowić widoczny z drogi znak w przestrzeni.

Obiekt zlokalizowany w tym miejscu będzie stanowił ważny walor przestrzeni południowej części miasta, będzie jednocześnie „landmarkiem” wzmacniającym rozpoznawalność firmy Famur.Architektura - Biurowiec

Naszym głównym celem było zaprojektowanie obiektu otwartego, przyjaznego i wygodnego w użytkowaniu.
Takiego, który spełniając wysokie wymagania związane ze standardem wykonania i reprezentacyjnym charakterem, da zarówno użytkownikom jak i gościom poczucie komfortu, zapewni wysoką kulturę pracy, ale również będzie znakiem w przestrzeni, miejscem wpisującym się w szerszy kontekst założenia urbanistycznego a zarazem będzie wyraźnym i rozpoznawalnym akcentem w skali miasta. Projektowany budynek winien być perfekcyjny pod względem funkcjonalnym, ale również pełen indywidualnego wyrazu, dynamiki i powagi, jaka ma być utożsamiana z wizerunkiem firmy.

Zaprojektowaliśmy obiekt wysoce racjonalny, traktujący priorytetowo funkcję, którą to jednak staraliśmy się zamknąć w nowoczesnej, intrygującej i ciekawej architektonicznie formie. Bryła obiektu reaguje na projektowany układ urbanistycznych powiazań, łączy się z nim i uzupełnia jego walory.
Kompozycja budynku jest wypadkową wielu czynników takich jak: uwarunkowania przestrzenne, wymagania urbanistyczno-planistyczne, wytyczne i wymagania klienta oraz specyfika pracy i funkcjonowania firmy.

Budynek o powierzchni użytkowej 2590m2 składa się z czterech kondygnacji naziemnych.
PARTER stanowi zwornik łączący układ urbanistyczny i zapewniający odpowiednią dostępność do Obiektu zarówno z terenu parkingu, jak również z zewnątrz od strony ul. Kościuszki a także z przestrzeni zakładu.
Z uwagi na rezygnację z parkingu podziemnego (decyzja podyktowana między innymi analizą ekonomiczną i analizą warunków gruntowych) oraz chęć wykorzystania terenu w stopniu maksymalnym pod zagospodarowanie wymaganych miejsc parkingowych, Parter ma niewielka powierzchnię użytkową – znajduje się tutaj reprezentacyjna przestrzeń holu wejściowego dostępnego z południa i północy, recepcja oraz biuro podawcze (pocztowe), komunikacja pionowa (Winda oraz klatka schodowa) a także niezbędne pomieszczenia techniczne, gospodarcze i socjalno – sanitarne.


PIĘTRO PIERWSZE, jest największą częścią projektowanego obiektu biurowego. W części centralnej rzutu znajdują się sale konferencyjne, oraz miejsca spotkań. Zaprojektowano je tak by były łatwo dostępne zarówno dla pracowników firmy jak również gości zapraszanych na spotkania. Dzięki wprowadzeniu w projekt atrium, które zostało umieszczone między salami konferencyjnymi zyskujemy dobrze doświetloną i pełną wysokiej, jakości przestrzeń, mimo lokalizacji tejże wewnątrz rzutu poziomego („w strefie ciemnej”). Całość strefy „dobrze doświetlonej” to jest „obwodowo” przy ścianach zewnętrznych jest przewidziana na miejsca stałej pracy biurowej. W sekcjach podzielonych na działy oraz uzupełnionej o wydzielone pomieszczenia przeznaczone dla dyrektorów poszczególnych działów.
Podstawowy program funkcjonalny został uzupełniony o niezbędne pomieszczenia obsługowe tj. socjalne oraz sanitarne.

Pietro drugie oraz trzecie tworzą wspólnie jednolita bryłę, która jest wysunięta w kierunku ul. Kościuszki tworząc formalny akcent wizualny. Ten dwukondygnacyjny prostopadłościan o powierzchni rzutu znacząco mniejszej niż kondygnacja +1 jest zwieńczeniem kompozycji.PIETRO DRUGIE to poza trzonem komunikacji pionowej oraz sanitariatami przestrzeń biurowa – wzdłuż ścian zewnętrznych.


PIĘTRO TRZECIE w znaczącej części stanowi strefa zarządu – wydzielone gabinety oraz centralnie zlokalizowane biuro zarządu, a także miejsca pracy biurowej dla kilku mniejszych działów dostępnych z holu windowego poprzez niezależne wejście. Na tej kondygnacji wydzielono również przestrzenie obsługowe – dwa niezależne bloki toalet, dla zarządu oraz pozostałych działów, a także pomieszczenie gospodarcze i socjalne z kuchnią.


W obiekcie zaprojektowano dwa tarasy.

Pierwszy – w zamyśle stanowi dużą przestrzeń integracyjną wszystkich użytkowników projektowanej przestrzeń – znajduje się na poziomie +2, tak, więc jest łatwo dostępny dla wszystkich części budynku. Będzie to wartościowe i racjonalne wykorzystanie stropodachu nad kondygnacją +1.
Drugi, zlokalizowany jest na piętrze trzecim – jest to wydzielony taras zarządu firmy. Taras jest połączony z salą konferencyjną, jest też częściowo przesłonięty od widoku poprzez elementy strukturalne fasady oraz istniej możliwość wyposażenia go w stałe lub mobilne przekrycie (np. roleta pozioma membranowa wysuwana z zabudowanej w przestrzeni dachu kasety.

Na dachu obiektu w przestrzeni zasłoniętej ścianami attykowymi planujemy zlokalizować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz inne niezbędne elementy infrastruktury technicznej.MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.