TYP     Projekt Wnętrza DATA 2014
LOKALIZACJA     Polska TEMAT Przestrzeń ekspozycji i pracy - Customer Experience Center
INWESTOR     Firma z branży energetycznej ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska


ENERGY FLOW - Przepływ energii


Customer Experience Center

W filmie Tron Dziedzictwo, Kevin Flynn rozmyślając o abstrakcyjnym przepływie informacji wypowiada słowa:
„Siatka. Granica cyfrowa. Próbowałem sobie wyobrazić, jak klastry informacji poruszają się za pośrednictwem komputera.
Jak wyglądają? Statki? Motocykle? Obwody, jak autostrady?
Ciągle marzyłem o świecie, którego miałem nigdy nie zobaczyć…”


WSTĘP
Energia i prąd wydają się być pojęciami abstrakcyjnymi, trudnymi do wyobrażenia. Chcąc w sposób przestrzenny i namacalny wyrazić ideę przepływu energii należy zacząć od wyobraźni, od poszukiwania symbolicznej i metaforycznej formy zmaterializowania abstrakcji. Firma zlecająca opracowanie projektu działa w szeroko rozumianym sektorze energetycznym, dlatego w projektowanej przestrzeni reprezentacyjnej Customer Experience Center chcieliśmy zmaterializować dynamiczną historię i materię energii. Upostaciowić formalnie coś ulotnego i abstrakcyjnego. Obrazujemy piękno przepływu energii, ale także potęgę i porywczą, niebezpieczną naturę prądu. Pokazujemy w jaki sposób poprzez technologię, rozwiązania i produkt okiełznano energię i zaoferowano nam ją w oswojonej i bezpiecznej postaci – doskonale dopasowanej do naszych oczekiwań.
IDEA
„Energy Flow” – Czyli przepływ energii to nazwa odzwierciedlająca formę wizytówki projektowanej przestrzeni – pętli ekspozycyjnej showroom’u. Wijąca się w przestrzeni pętla stanowi rzeźbę formalnie i symbolicznie nawiązująca do dynamiki energii i przepływu prądu, ale jednocześnie jest ekranem ekspozycji, nośnikiem informacji - Jest wielopoziomowym przekazem wiedzy i wartości przyświecających firmie, dla której przygotowaliśmy projekt. Przekaz jest akcentem sam w sobie, jest dynamiczny, atrakcyjny i aktywny – w swojej formie integruje „eksponaty” – produkty, nośniki multimedialne, podświetlenia i grafiki.


EKSPOZYCJA
Chcąc w sposób symboliczny i formalny nawiązać do procesu produkcji i przekazu energii, a także do trwającej od roku 1878 (Thomas A. Edison założył Edison Electric Light Company) historii firmy stworzyliśmy liniowy ekspozytor – formę atrakcyjnego ciągłego ekranu o zmiennej formie dynamicznie wijącego się w przestrzenii. Na potrzeby wielopoziomowej i intensywnej prezentacji przekaz informacyjny i eksponat zostały zintegrowane i wzbogacone współczesnymi nośnikami multimedialnymi. Ekspozycja stanowi wyspę w otwartej przestrzeni hali, wyspę która została silnie zmodyfikowana i urozmaicona.
Prezentacja jest strefowana. Jej główne grupy tematyczne to:
1. Firma globalnie – najbliżej wejścia mamy dużą strefę zbiorczą, w której poznajemy globalny zasięg firmy. Istotną częścią tej przestrzeni jest duży ekran prezentujący treści związane z tematyką ekspozycji.
2. Industrial Solutions – Przybliżenie działalności firmy w zawężonym (konkretnym) obszarze. W tej strefie eksponowane są produkty firmy. Prezentacja wzbogacona została ekranami prezentującymi kontekst użycia urządzenia oraz danymi pochodzącymi z procesu produkcji a także nadrukami i diagramami znajdującymi się w różnych punktach ekranu ekspozycyjnego. Lokalnie zlokalizowano monitory z ekranami dotykowymi pozwalającymi na bezpośrednią interakcję zwiedzających.
3. Multimedia Room – w zawinięciu pętli ekspozycyjnej wyznaczono przestrzeń bogatej prezentacji sterowanej poprzez tablet. Strefa została wyposażona w złożony z kilkunastu monitorów zakrzywiony ekran oraz zacieniona poprzez zbudowany z czarnej nieprzepuszczalnej membrany stożek podwieszony do stropu. Założona prezentacja ma na celu pokazać proces wytwarzania, przesyłania i przetwarzania energii elektrycznej od pierwszej iskry aż po odbiorcę docelowego. Możliwe są również inne prezentacje.
4. Strefa wizji i prototypów (Future) – w założeniu powinny tu być prezentowane koncepcje i zajawki ambitnych planów rozwojowych firmy. Mogą to być wizualizacje, animacje lub makiety i prototypy. Linia ekspozycji zminia się tu w blat wyposażony w ekrany wyświetlające założone treści multimedialne.
Ponadto, poza głównymi strefami zwiedzania proponuje się prezentację linii historycznej firmy poprzez rozłożony w przestrzeni, wzdłuż linii ekspozytora diagram prezentujący daty i konkretne wynalazki i osiągnięcia związane z tymi datami. Od początku historii firmy poprzez teraźniejszość i informację o aktualnie budowanych produktach aż po wizje i pomysły na dalszy rozwój działalności firmy.


ARTYKULACJA
W projektowanej przestrzeni najważniejszy jest przekaz i eksponat, a więc strefa showroom. Zgodnie z tym założeniem największy wyraz formalny – dramaturgię i charakter otrzymała projektowana pętla ekspozycyjna – jest ona wyraźnym znakiem w przestrzeni i deklaracją wizji firmy. Serpentyna w atrakcyjny sposób wydziela przestrzeń tworząc kuluary spacerowe i enklawy multimedialne – wprowadza nas w świat energii – od powitania i informacji o globalnej działalności poprzez dział Industrial Solutions zawierający eksponowane produkty aż po umieszczoną na końcu strefę pomysłów, wizji i prototypów. Pętla ekspozycyjna ma założona stałą wysokość i szerokość (75x8cm), ale lokalnie zmienia swój przekrój tworząc duży ekran, gablotę integrująca produkt, siedzisko, blat itp. – staje się tym co w danej strefie jest niezbędne do przekazania treści prezentacji. Pozostała część projektowanej przestrzeni jest bardziej stonowana formalnie – stanowi neutralne tło dla aktywnego przekazy pulsującego w strefie showroom. Język architektoniczny, którym się posługujemy w projektowanej przestrzeni jest dostosowany do założeń ideowych. Dzięki zastosowanym środkom uzyskujemy przestrzeń spójną, elegancką i reprezentacyjną, ale jednocześnie stonowaną i dobrze wyważoną. Wyjątek, również zgodny z podstawowym założeniem – jest potężny „efekt wow” jaki zapewnia nam najważniejsza część projektu – Pętla przekazu i ekspozycji w strefie Showroom.


MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.