TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2012
LOKALIZACJA     Białystok, Polska TEMAT Galerii Sztuki Współczesnej
INWESTOR     Galeria Arsenał ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska
współpraca Bartosz Puchalski

Galeria Arsenał w Białymstoku


Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy budynku starej elektrowni na potrzeby Galerii Arsenał oraz zagospodarowania fragmentu bulwaru nad rzeką Białą pomiędzy ulicami Świętojańską i Elektryczną w Białymstoku

Opis

Misją galerii sztuki jest kształtowanie form i postaw – poprzez temat i kształt wystawienniczej prezentacji. Galeria poprzez wielopłaszczyznową działalność dydaktyczną formułuje system wartości a poprzez pracę naukową i badawczą staje się narzędziem odkrywczym umożliwiającym poznanie i głębokie przeżycie istoty wartości ukrytych w prezentowanych eksponatach, instalacjach czy też działaniach performance.

Przestrzeń wystawowa to neutralne i „elastyczne” funkcjonalne pudło, wewnątrz którego obserwujemy rozmaite zdarzenia artystyczne. W przestrzeni ekspozycyjnej białe „opakowanie” wypełnione rozproszonym jednolitym światłem stanowi tło dla sztuki, bo to sztuka jest treścią i esencją galerii.

Budynek przeznaczony na potrzeby galerii Arsenał jest pięknym zabytkowym obiektem przemysłowym położonym w Centrum Białegostoku, pomiędzy ulicami Świętojańską i Elektryczną .
Poprzez lata funkcjonowania, przebudowy i nieudolne zmiany wizerunku zewnętrznego, budynek zatracił swoją szczerość i prawdziwość, własne surowe i przemysłowe piękno.
Dlatego proponujemy odzyskanie tego oryginalnego charakteru,
przywrócenie ducha ceglanego przemysłowego monolitu – Zaniedbanego Piękna elektrowni sprzed lat.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.