TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2010
LOKALIZACJA     Opole, Polska TEMAT Galerii Sztuki Współczesnej
INWESTOR     GSW Opole ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński
NAGRODA     WYRÓŻNIENIE

Kubiczna Chmura


Rozbudowa i przebudowa Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

IDEA

Jeśli przestrzeń wystawową potraktować jako pudełko, wewnątrz którego obserwujemy rozmaite zdarzenia artystyczne, należy przyjąć, że galeria to zbiór luźno ułożonych pudełek, tworzących kompozycję - skupisko - chmurę kubicznych elementów składowych.
Zgodnie z przyjętą tezą koncepcja rozbudowy GSW w Opolu jest kompozycją brył - „malewiczowskim architektonem” – współczesną kubistyczną rzeźbą, która poprzez formę nawiązuje do luźnego obrysu chmury.
„Chmurę” poddano transformacji, modyfikując język jej artykulacji w tektoniczny i funkcjonalistyczny, formując założony i wynikający z analiz projektowo- programowych kształt.
Uformowany i zaprogramowany obłok nowego skrzydła GSW umieszczono w szklanej skrzyni, wewnątrz której zdaje się on lewitować zachowując dystans w stosunku do ram „szklanej gabloty ekspozycyjnej”. Powstała przestrzeń architektoniczna nawiązuje do typologii „box In a box” - stanowi funkcjonalistyczne „pudło”, wewnątrz którego wystawiane są eksponaty, jednocześnie sama jest eksponatem umieszczonym w innym „pudełku”.

STRUKTURA

Dynamiczna i rzeźbiarska kompozycja brył galerii sztuki składa się z pudełek o różnej skali. Na szczycie „chmury kompozycyjnej” znajdują się masywne i monumentalne prostopadłościany, poniżej nieco mniejsze bryły formujące nisze ekspozycyjne i kuluary przestrzeni wystawowych. W dolnej części kompozycji bryły ulegają „rozpikselowaniu” – rozpadowi na mniejsze modularne sześciany.
Kluczowy wypływ na ostateczną formę obiektu ma umieszczenie „kubicznej chmury” wewnątrz szklanego pudełka o wymiarach ściśle zdeterminowanych poprzez bezpośrednie otoczenie. Kształt działki, sąsiedztwo, wysokości projektowanej i istniejącej zabudowy, dominująca rola teatru oraz wyznaczone linie zabudowy – stanowiły istotny aspekt określający finalną zewnętrzną sylwetkę budynku.
Przyjęta prosta, prostopadłościenna bryła nowego skrzydła GSW wpisuje się w otoczenie, akceptując dominantę teatru, jednocześnie jej wewnętrzna kubistyczna chmura kształtuje niepowtarzalną i żyjącą przestrzeń, której ruch i dynamikę wydobywa światło inne za dnia i w nocy.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.