TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2012
LOKALIZACJA     Kazimierz Dolny, Polska TEMAT Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym
INWESTOR     Gmina Kazimierz Dolny ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński, Paweł Barczyk
NAGRODA     II MIEJSCE

Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym


Niech Nowy Zespół Szkół będzie
inspirująco piękny,
by mógł pobudzać młodą wyobraźnię,
surowo milczący,
tak by nie zakłócać szumu lasu czy łoskotu rzeki
prosty lecz niezwykle funkcjonalny,
by ułatwiać działanie i podawać pomocną dłoń w procesie edukacji i rozwoju.


IDEA

Nowy zespół szkół w Kazimierzu Dolnym, pomimo złożoności funkcjonalnej i rozmieszczenia na trzech różnych działkach powinien tworzyć spójny „organizm”. Celem prezentowanego opracowania jest stworzenie logicznej i pięknej struktury – funkcjonalnego, sprawnie działającego, osadzonego w kontekście miejsca oraz nowoczesnego i przyjaznego Zespołu Szkół.

Podstawowym pomysłem tkwiącym u źródła kompozycji projektu są kawałki surowego drewna na kamiennych postumentach luźno rozrzucone w krajobrazie o bujnej zieleni, dynamicznej topografii i niesłychanych walorach widokowych. Syntetyczny i zredukowany zapis myśli zawierający jedynie trzy elementy składowe: Drewno, Kamień i Krajobraz poddany został testom programowym, funkcjonalnym i kompozycyjnym prowadzących do pogłębiania myśli bazowej i rozwijania jej w konsekwentny sposób na każdym etapie prac projektowych.
W ten sposób powstał nowoczesny i funkcjonalny organizm, osadzony w naturalnym krajobrazie, czerpiący zarówno ze współczesnej estetyki i szkoły projektowania jak i z lokalnej tradycji i materiałów wykończeniowych charakterystycznych dla Kazimierza Dolnego.

ZAŁOŻENIA URBANISTYCZNE

Zadany program funkcjonalny rozdzielono na trzy grupy: Szkołę podstawową, Gimnazjum i Centrum sportu.
Każdej z grup przyporządkowano miejsce w przestrzeni terenu opracowania.

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA

Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym składa się z trzech budynków:
> Szkoły podstawowej (rozszerzonej o funkcje środowiskowe i bibliotekę) o całkowitej powierzchni użytkowej 4146m2
> Gimnazjum o całkowitej powierzchni użytkowej 1498m2
> Centrum Sportu (razem z basenem) o całkowitej powierzchni użytkowej 2848 m2
Całkowita powierzchnia użytkowa nowego zespołu szkół to 8492 m2.

STRUKTURA I ARTYKULACJA FORMY

Kluczowy wypływ na ostateczną formę obiektu ma kamienny postument (mur czy ściana zewnętrzna) oraz drewniane pionowe łamacze światła wykańczające elewacje.
Prosty i surowy, ale jednocześnie naturalny i przyjazny charakter obiektów Zespołu Szkół uzyskano poprzez konsekwentne stosowanie współczesnej stylistyki z dozą wrażliwości lokalnej i poczuciem wysokiej jakości zastanego krajobrazu naturalnego.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.