TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2013
LOKALIZACJA     Czechowice-Dziedzice, Polska TEMAT Miejska Biblioteka i Urząd Miasta
INWESTOR     Czechowice-Dziedzice ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński

Miejska Biblioteka i Urząd Miasta w Czechowicach-Dziedzicach


Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej miejskiej biblioteki publicznej i urzędu miejskiego w Czechowicach–Dziedzicach.

WSTĘP

Projekt stanowi złożone opracowanie, w skład którego wchodzą szczególnie istotne dla miasta i jego mieszkańców instytucje o charakterze centro-twórczym: Nowa siedziba Urzędu Miasta Czechowice-Dziedzice, Miejska Biblioteka Publiczna a także uzupełniające architekturę przestrzenie publiczne wraz z Parkiem.
Poprzez głębokie zmiany jakie są planowane i realizowane w tkance miejskiej Czechowic budowany będzie nowy wizerunek miasta. Niniejsze opracowanie projektowe a także pozostałe inwestycje zarówno infrastrukturalne jak i architektoniczne realizowane w bezpośrednim otoczeniu terenu opracowania przyczynią się do wzmocnienia przestrzeni Centrum miasta, ogniskując większość miejskich funkcji publicznych w strefie wyznaczonej pomiędzy ulicami Legionów oraz Niepodległości.br />

ZAŁOŻENIA

Projekt składa się z trzech podstawowych elementów składowych: Biblioteki Miejskiej, Urzędu Miasta oraz Parku. Realizacja będzie wdrażana etapowo, jednakże finalnie musi stanowić jednolity kompleks całościowo zaprogramowanego i harmonijnie skomponowanego zagospodarowania.
Zgodnie z przyjętą tezą projekt zakłada budowę dwóch niezależnych bryłowo budynków połączonych w ostatnim etapie realizacji wspólnymi przestrzeniami wejściowymi oraz jednolitą „skóra architektoniczną”. Takie działanie pozwoli na uzyskanie, pomimo pierwotnej fragmentaryzacji – zwartego bryłowo i jednolitego architektonicznie budynku.


PROJEKT

Cześć architektoniczną projektu zlokalizowano przy ulicy Legionów, poprzedzając budynek placem reprezentacyjnym. Założenie parkowe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzeni zlokalizowano w głębi działki. Przez środek działki, równolegle do niedawno wybudowanej drogi biegnącej wzdłuż północnej granicy terenu opracowania, wyznaczono oś kompozycyjno – komunikacyjną. Biegnie ona od zbiorników wody na zachodzie do projektowanego parku na wschodzie. W ten sposób wytworzona została droga publiczna łącząca strefy o wartościach krajobrazowych. W centralnym miejscu osi kompozycyjnej znajduje się Architektoniczna cześć projektu. Zabudowa została przecięta poprzez drogę publiczną – w naturalny sposób wydzielono zatem bloki funkcjonalne Urzędu Miasta oraz Biblioteki. Skrzyżowania drogi komunikacji publicznej łączącej krajobraz z Publicznymi Instytucjami Miejskimi rodzi potężne implikacje zarówno symboliczne (Miasto, w niemal namacalny sposób, podkreśla ważną rolę natury) jak i funkcjonalne (Miasto jest otwarte i zaprasza swoich mieszkańców do ośrodków władzy, zarządzania i krzewienia Kultury).
Kultura Natury i Kultura Cywilizacji zostały zespolone w metaforyczny sposób – a epicentrum tego zespolenia ma swoje miejsce w najważniejszych miejskich funkcjach publicznych.MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.