TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2010
LOKALIZACJA     Warszawa, Polska TEMAT Muzeum i miejsce pamięci
INWESTOR     Muzeum Katyńskiego ZESPÓŁ
MAAG Studio projektowe
Marek Chłopecki
Adam Zwierzyński
Anna Porębska
Barton Puchalski
Krzysztof Leśniewski
NAGRODA     WYRÓŻNIENIE

MUZEUM KATYŃSKIE


Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Muzeum Katyńskiego w budowli i otoczeniu kaponiery w Cytadeli Warszawskiej

Opis

„A taki był piękny.
I takie miał mądre oczy.
Potem to już te oczy zgasiłem,
A On w dół się stoczył.”

Lao Che,”Ty człowiek jesteś?”


Muzeum poprzez wielopłaszczyznową działalność dydaktyczną formułuje system wartości, a poprzez pracę naukową i badawczą staje się narzędziem odkrywczym umożliwiającym poznanie „prawdy” oraz jej zachowanie dla przyszłych pokoleń poprzez konserwację i stosowne przechowywanie.
Muzeum Katyńskie poświęcone jest szczególnej dla narodu części nowożytnej historii Polski – zbrodni katyńskiej. Straszliwy fakt mordu „kwiatu” społeczeństwa polskiego, a także wieloletnie konsekwencje okrutnej zbrodni świadczą o martyrologii ludzi, narodu, państwa.
Prawdziwa historia winna być poznana, zbadana i opowiedziana, by stać się świadectwem „prawdy”, budulcem ludzkich postaw, nauką i przestrogą dla przyszłych pokoleń obywateli świata.


KONCEPCJA EKSPRESJI I PREZENTACJI.

Mając na uwadze szczególne nacechowanie emocjonalne tematyki związanej z projektem oraz pogłębioną analizę możliwości terenu opracowania, a także chęć oddziaływania i dotarcia do możliwie jak najszerszego spektrum odbiorcy, postanowiliśmy w znaczny sposób rozszerzyć wachlarz sposobów oddziaływania, wykraczając poza ograniczające ramy budowli kaponiery.
Przyjęliśmy podstawowy podział na przekaz merytoryczny i przekaz emocjonalny. Dwie metody dotarcia do odbiorcy uzupełniają się wzajemnie i w zależności od sekcji projektowanego obszaru mają różne nasycenie.

Muzeum. Budynek Kaponiery dostosowano, zgodnie z przyjętymi na dalszym etapie projektu założeniami – do pełnienia funkcji muzeum, ze szczególnym podkreśleniem standardowego przekazu merytorycznego (informacje, mapy), prezentowanego w postaci przedmiotów fizycznych (artefakty, muzealia), eksponowanych w odpowiednio spreparowanych warunkach. Dopełnieniem prezentacji są instalacje multimedialnej transmisji (obraz i dźwięk).

Muzeum Plenerowe. Teren otaczający Kaponierę stanowiący znaczną część opracowania zaaranżowano tak by pełnił funkcję muzeum w otwartej przestrzeni (au plan air). Funkcją przyjętego do aranżacji zestawu form jest oddziaływanie na emocje i poprzez doświadczenie – w sposób intuicyjny przekazywanie treści związanych z misją muzeum katyńskiego. Przekaz uzupełniono inskrypcjami i nadrukami, które poprzez tekst i grafikę pogłębiają wiedzę o zbrodni, jej okolicznościach i konsekwencjach.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.