TYP     Urbanistyka DATA 2011
LOKALIZACJA     Lublin, Polska TEMAT Rewitalizacja Podzamcza
INWESTOR     Miasto Lublin ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński, Paweł Barczyk

Rewitalizacja Podzamcza w Lublinie


Konkurs urbanistyczno - architektonicznego, otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego p.t. Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie.

Zarys problematyki

Obszar objęty opracowaniem stanowi fragment historycznego centrum Lublina. Teren o pow. ok. 34,819 ha, przylegający do zespołu Starego Miasta i Wzgórza Czwartek, , położony jest przy trasie tranzytowej prowadzącej przez miasto stanowi ważne miejsce kształtujące obraz miasta w świadomości zarówno gości, jak i jego mieszkańców. Lokalizacyjnie i historycznie jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla miasta oraz o wysokiej wartości zarówno kompozycyjno – krajobrazowej jak i ekonomicznej. Niestety, stanowi on w przeważającej części zdegradowaną przestrzeń u podnóża wzgórza zamkowego. Historia odcisnęła na tym miejscu straszliwe piętno. W czasie drugiej wojny światowej na podzamczu mieściło się getto żydowskie, które zostało zlikwidowane w roku 1942. Przede wszystkim była to tragedia o wymiarze ludzkim, ale także przestrzennym. Specyficzne, zróżnicowane i wielowiekowo nawarstwione przenikanie się elementów krajobrazu naturalnego i wytworów działalności człowieka zostało kompletnie zrujnowane. Degradacja obszaru postępowała w późniejszym okresie poprzez błędne decyzje urbanistyczne, brak spójnego planu i pomysłu na wieloletnie kreowanie wizerunku przestrzennego miejsca oraz brak odpowiednio zdefiniowanych ram urbanistycznych. Drastyczne skutki błędów z przeszłości, zniszczeń z okresu wojny oraz późniejszych zaniedbań, odczuwalne przez mieszkańców i zauważane przez władze miasta nie mogą jednak przysłonić niekwestionowanych walorów „Podzamcza” oraz zatrzeć niepowtarzalnego potencjału tego miejsca.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.