MUS ARCHITECTS


TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2013
LOKALIZACJA     Warszawa, Polska TEMAT Rewitalizacja Rotundy
INWESTOR     PKO Bank Polski ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska
stud. Karolina Kierner,
stud. Grzegorz Dalmata

RTND 2.0 - Rewitalizacja Rotundy w Warszawie


Projektując „Nową Rotundę” staraliśmy się dostrzec i w sposób syntetyczny wydobyć zespół najważniejszych cech świadczących o charakterze i urodzie pierwotnego projektu budynku, zachowując jednocześnie świeże współczesne spojrzenie na funkcjonalność, strukturę i język artykulacji estetycznej. Realizując przyjęte założenie - poprzez konsekwentne prowadzenie procesu projektowego możemy budować „nowe” w korelacji i rozsądnym dialogu ze „starym”.

IDEA

Miasto i historyczna materia architektoniczna tworzona jest przez wielowarstwowość i wielowątkowość. W podobny sposób Rotunda 2.0 powinna zachować historyczną warstwę swoich najlepszych cech charakteru: lokalizację, skalę, kształt oraz mocną i indywidualną formę zadaszenia. Ten zespół cech w nowoczesnej formie i współczesnym materiale stanowi punkt wyjścia na drodze projektowej jaką wybraliśmy. Kolejnym krokiem jest myślenie o grupie nowych funkcji oraz współczesnych form architektonicznych wywodzących się bezpośrednio z dzisiejszej wrażliwości estetycznej oraz „tętna” miasta.
Reinterpretacja formy i funkcji Rotundy musi przebiegać tak by nowe serce budynku było współczesnym implantem, który w symbiozie nawiąże nowe interesujące połączenia ze starym organizmem, wspólnie tworząc wartościowe miejsce w Warszawie zarówno w warstwie funkcjonalnej jak i estetycznej.

RTND 2.0 to projekt nowoczesny i hybrydowy. Zachowano funkcję związaną z tym miejscem od momentu powstania – Bank PKO, ale jednocześnie stworzono wysokiej jakości przestrzeń publiczną uzupełnioną szeregiem funkcji będących generatorami życia miejskiego.
Amfiteatralnie ukształtowany plac uzupełniono roślinnością niską i wysoką oraz elementami małej architektury tworząc „Zieloną Enklawę w mieście”. Powstał w ten sposób złożony koncentrat życia miejskiego. Pod Rotundą można się nie tylko umówić i spotkać, ale też wypocząć, skorzystać z czytelni, centrum informacji, kafejki czy knajpki.


„Nowa Twarz” Rotundy jest spójną i przemyślaną hybrydą pomiędzy „Starym” i „Nowym”.

Jest to miejsce nowoczesne, konceptualne i funkcjonalne - miejsce symbiozy, wielowątkowości i kultury dialogu rozumianej wielopłaszczyznowo.
Miejsce symboliczne, metaforyczne i przekrojowe.
Miejsce żyjące i miejsce pociągające.

Wyobraźmy sobie to miejsce i Spotkajmy się pod Rotundą!
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.