TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2013
LOKALIZACJA     Warszawa, Polska TEMAT Rewitalizacja Rotundy
INWESTOR     PKO Bank Polski ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska
stud. Karolina Kierner,
stud. Grzegorz Dalmata

RTND 2.0 - Rewitalizacja Rotundy w Warszawie


Projektując „Nową Rotundę” staraliśmy się dostrzec i w sposób syntetyczny wydobyć zespół najważniejszych cech świadczących o charakterze i urodzie pierwotnego projektu budynku, zachowując jednocześnie świeże współczesne spojrzenie na funkcjonalność, strukturę i język artykulacji estetycznej. Realizując przyjęte założenie - poprzez konsekwentne prowadzenie procesu projektowego możemy budować „nowe” w korelacji i rozsądnym dialogu ze „starym”.

IDEA

Miasto i historyczna materia architektoniczna tworzona jest przez wielowarstwowość i wielowątkowość. W podobny sposób Rotunda 2.0 powinna zachować historyczną warstwę swoich najlepszych cech charakteru: lokalizację, skalę, kształt oraz mocną i indywidualną formę zadaszenia. Ten zespół cech w nowoczesnej formie i współczesnym materiale stanowi punkt wyjścia na drodze projektowej jaką wybraliśmy. Kolejnym krokiem jest myślenie o grupie nowych funkcji oraz współczesnych form architektonicznych wywodzących się bezpośrednio z dzisiejszej wrażliwości estetycznej oraz „tętna” miasta.
Reinterpretacja formy i funkcji Rotundy musi przebiegać tak by nowe serce budynku było współczesnym implantem, który w symbiozie nawiąże nowe interesujące połączenia ze starym organizmem, wspólnie tworząc wartościowe miejsce w Warszawie zarówno w warstwie funkcjonalnej jak i estetycznej.

RTND 2.0 to projekt nowoczesny i hybrydowy. Zachowano funkcję związaną z tym miejscem od momentu powstania – Bank PKO, ale jednocześnie stworzono wysokiej jakości przestrzeń publiczną uzupełnioną szeregiem funkcji będących generatorami życia miejskiego.
Amfiteatralnie ukształtowany plac uzupełniono roślinnością niską i wysoką oraz elementami małej architektury tworząc „Zieloną Enklawę w mieście”. Powstał w ten sposób złożony koncentrat życia miejskiego. Pod Rotundą można się nie tylko umówić i spotkać, ale też wypocząć, skorzystać z czytelni, centrum informacji, kafejki czy knajpki.


„Nowa Twarz” Rotundy jest spójną i przemyślaną hybrydą pomiędzy „Starym” i „Nowym”.

Jest to miejsce nowoczesne, konceptualne i funkcjonalne - miejsce symbiozy, wielowątkowości i kultury dialogu rozumianej wielopłaszczyznowo.
Miejsce symboliczne, metaforyczne i przekrojowe.
Miejsce żyjące i miejsce pociągające.

Wyobraźmy sobie to miejsce i Spotkajmy się pod Rotundą!
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.