TYP     Obiekt Użyteczności Publicznej DATA 2003
LOKALIZACJA     Gliwice, Polska TEMAT Rewitalizacja terenu poprzemysłowego
INWESTOR     Velux ZESPÓŁ Anna Porębska, Adam Zwierzyński, Tomasz Gasidło

ZNTK - REvegetalization


Projekt Rewitalizacji terenów i obiektów Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gliwicach.

IDEA

Teren poprzemysłowy jest ustępującym systemem przestrzeni przemysłu, który w następstwie przemian może przyjąć inną funkcję. Poprzez proces projektowy mamy na celu zwiększenie wartości terenu. Ukształtowanie obiektów wraz z otaczającym je terenem, tak aby stały się żywą częścią środowiska oddziaływującą pozytywnie na inne jego elementy. Stad utworzenie odpowiedniego, zrównoważonego ekosystemu - aktywacja biologiczna (przyspieszenie sukcesji naturalnej).
Nasze zabiegi rekultywacyne - projektowe korzystając z powyższych sugestii, mają na celu przyspieszenie procesu sukcesji i totalną aktywację biologiczną terenu wraz adoptowanym kompleksem budynków - czemu służy porastająca go instalacja. Teren nie jest jednak miejscem, z którego wycofała się cywilizacja i technika, ustępując miejsca zieleni, lecz ich połączeniem. Nałożeniem jednej na drugą.

CYKL ŻYCIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- planowanie
- rozwój
- dojrzałość
- upadek
- regeneracja

FUNKCJA

- aktywizująca
- kulturotwórcza
- podtrzymująca trwałość istniejącej architektury

CEL

- ożywić martwą strefę w środowisku
- stworzyć pole do nowej aktywności
- dzielić się światową Kulturą, sztuką, nauką
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.