TYP     dom jednorodzinny DATA 2011
LOKALIZACJA     Warszawa, Polska TEMAT projekt domu ekologicznego
INWESTOR     prywatny ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska

Eko Quad - Dom 2.0


Ziemia to system, w którym wszystko jest połączone: społeczeństwo, środowisko i ekonomia. W naszym pędzie do dobrobytu, wzrostu i sukcesu niszczymy system , od którego my – ludzie jesteśmy kompletnie zależni.

Teza
1. Energia to kluczowy czynnik walki o „czystą” i zrównoważoną cywilizację.
2. Myślenie o domu jako jednostce oderwanej od kontekstu globalnego jest błędne. Należy przyjąć rozumowanie w myśl, której dom to podstawowy element powtarzalny globalnej zabudowy – pojedyncza, powtarzalna komórka organizmu.
3. Myślenie o domu jako o konsumencie energii dostarczanej z zewnątrz jest błędne. Dom powinien i może być producentem czystej ekologicznej energii .

EKO - INWERSJA
Dziś domy są odbiorcami energii dostarczanej z zewnątrz. Energia ta najczęściej jest wytwarzana w sposób szkodzący środowisku. Przedmieścia, gęsto zabudowane domami jednorodzinnymi są niczym las niewydajnych żarówek wymagających stałego podłączenia do prądu. W przyszłości należy zmienić myślenie nie tylko o domu jako jednostce, ale o całej globalnej sieci jakiej elementem składowym (powtarzalnym) jest dom. Dom zamiast pochłaniać powinien produkować energię –stając się, w myśl przyjętej metaforyki baterią-generatorem zamiast żarówką. Dom zużywałby jedynie część wytworzonych zasobów natomiast nadwyżka energii mogłaby być oddana lub odsprzedana do sieci.

Mikro bateria – makro elektrownia
Wyobraźmy sobie kilometry kwadratowe przedmieść na całym globie – Gdyby każdy z domów w sposób aktywny i ekologiczny wytwarzał więcej energii niż sam może zużyć – miałoby to potężne znaczenie dla Naszego Świata.
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.