TYP     Osiedle mieszkaniowe DATA 2011
LOKALIZACJA     Turku, Finlandia TEMAT Europan 11
INWESTOR     Miasto Turku ZESPÓŁ Adam Zwierzyński, Anna Porębska

PATCHWORK


Resonance between territories and ways of life.

Wstęp
Jakie powinno być nowoczesne zrównoważone skupisko mieszkaniowe na przedmieściu?
Jaką powinno mieć strukturę, skalę, gęstość?
W jaki sposób połączyć konieczność racjonalizowania wykorzystania przestrzeni oraz chęć zwiększenia gęstości zabudowy z zachowaniem atmosfery małomiasteczkowego – podmiejskiego układu mieszkaniowego?
Podczas pracy projektowej przyjęliśmy tezy programowe oraz metodologię działania celem stworzenia niskiego i gęstego organizmu mieszkaniowego z wyraźnym charakterem intymności skali ludzkiej. Postanowiliśmy tworzyć strukturę osiedla mieszkaniowego poprzez komponowanie budynków z jednostek metrażowo zbliżonych do gabarytów typowych mieszkań miejskich, wykorzystując i modyfikując jednocześnie standardowe typologie zabudowy terenów podmiejskich zachowując ich charakter oraz starając się zapewnić rekreacyjne tereny zieleni zarówno w przestrzeni prywatnej jak i publicznej.

Idea
Podstawą kompozycji nowej tkanki urbanistycznej stały się wyselekcjonowane obrazy, skojarzenia z topografią, przemysłem i kulturą Finlandii. Powstały kod urbanistyczny to wynik inspiracji krainą jezior, wysepkami archipelagu Turku a w największym stopniu zdjęciami lotniczymi przemysłu drzewnego (Logging Industry, bimber floating on Lake Saimaa) - „Tukkien uitto”. Modyfikacje wstępnych skojarzeń, analizy terenu i otoczenia oraz wynikający z przyjętych założeń projektowych charakter przyszłej zabudowy mieszkaniowej doprowadziły do powstania wzoru stanowiącego rodzaj układanki z różnorodnych skrawków materiałowych
MUS ARCHITECTS to biuro architektoniczne tworzone z pasją. Zajmujemy się wymyślaniem przestrzeni, kształtowaniem funkcji i formy, niezależnie od skali.